ટીમ સરદારધામ

પ્રમુખ

શ્રી ગગજી જી. સુતરિયા

ઉપપ્રમુખ

શ્રી નટુભાઈ એમ. પટેલ
શ્રી કાંતિભાઈ એલ. ગઢિયા
શ્રી કાંતિભાઈ એન. પટેલ (રામ)
શ્રી પારૂલભાઈ એલ. પટેલ
શ્રી દિયાળભાઈ કે. વાઘાણી
શ્રી સુરેશભાઈ ડી. પટેલ

મહામંત્રી

શ્રી જશવંતભાઈ એ. પટેલ

મંત્રીશ્રી - ઔદ્યોગીક સંકલન

શ્રી શરદભાઈ જી. પટેલ
શ્રી જે. ડી. પટેલ

મંત્રીશ્રી - બાંધકામ

શ્રી સંજયભાઈ કે. સાવલિયા

મંત્રીશ્રી - સામાજીક સંકલન

શ્રી કે. આઈ. પટેલ

ચેરમેન લેન્ડ કમિટી

શ્રી અજયભાઈ ડી. શ્રીધર

મંત્રીશ્રી - નાણાં

શ્રી જગદીશભાઈ વી. ભુવા

મંત્રીશ્રી - ફાયનાન્સ અને લીગલ

શ્રી વી. વી. પટેલ

મંત્રીશ્રી - શિક્ષણ અને સંકલન

શ્રી આનંદભાઈ અનિલભાઈ પટેલ

સંયોજકશ્રી

શ્રી પ્રકાશભાઈ પી. વરમોરા

મંત્રીશ્રી - આયોજન

શ્રી કમલેશભાઈ સી. પટેલ

સી. ઈ.ઓ.

શ્રી ટી. જી.ઝાલાવાડિયા

મંત્રીશ્રી - સંગઠન

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ આર. પટેલ

પ્રોજેક્ટ ચેરમેન

શ્રી એમ.બી.ભાલાળા

પ્રોજેક્ટ ઈન્ચાર્જ

શ્રી રામભાઈ શેલડીયા

સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર

શ્રી બી.કે.પટેલ (સી.એ.)
up_aero.png
Feedback
parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online nike tn pas cher peuterey outlet piumini woolrich outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi chaussures de foot 2017 chaussures de foot pas cher